سه تیکه مشکی دامن اکلیلی

  • جنس:
  • وزن: 150 گرم

انتخاب سایز:موجودی انبار 0 عدد

قیمت : 345,000 تومان

❌️اندازه سرشانه تا انتهای دامن درحالتی است که بند روی دکمه ی اول قرار و گرفته و کوتاه ترین حالت است

با گذاشتن بند روی دکمه ی دوم اندازه تا۵ سانت افزایش میابد❌️

❌️از پهنا ۲تا۳سانت کشسانی دارد

.

.

⭕️سایز یک(۶تا۹ماه)سرشانه تا فاق۳۸/پهنا۲۲

سرشانه تا انتهای دامن۴۰

.

⭕سایز دو(۹تا۱۲ماه)سرشانه تا فاق۴۰/پهنا۲۴

سرشانه تا انتهای دامن۴۲

.

⭕سایز سه(۱۲تا۱۸ماه)سرشانه تا فاق۴۴/پهنا۲۶

سرشانه تا انتهای دامن۴۴

.

⭕️سایز چهار(۱۸تا۲۴ماه)سرشانه تا فاق۴۶/پهنا۲۷

سرشانه تا انتهای دامن۴۵

.

⭕️سایز پنج(۲۴تا۳۰ماه)سرشانه تا فاق۴۸/پهنا۲۸

سرشانه تا انتهای دامن۴۶

.

⭕️سایز شش(۳۰تا۳۶ماه)سرشانه تا فاق۵۰/پهنا۲۹

سرشانه تا انتهای دامن۴۸


.

❌یک سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

❌با توجه به متفاوت بودن جثه ی کودکان،لطفا سانت های کار با نرمال ترین لباس کودک مقایسه شود(سن ذکرشده حدودی است)