شلوار ساده تو کرکی(سایز بزرگ)

  • جنس: توکرکی
  • وزن: 100 گرم

انتخاب سایز:موجودی انبار 7 عدد

قیمت : 85,000 تومان

⭕️سایز60(چهار تا پنج سال)قد۶۰/فاق۲۳

.

⭕️سایز65(پنج تا شش سال)قد ۶۵/فاق۲۴

.

⭕️سایز70(شش تا هفت سال)قد۷۰/فاق۲۵

.

⭕️سایز75(هفت تا هشت سال)قد۷۵/فاق۲۶


.

.

❌یک تا دوسانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید

❌به دلیل متفاوت بودن جثه ی بچه ها و سرعت رشد متفاوت آن ها،لطفا سانت های کار با نرمال ترین لباس کودک مقایسه شود❌