بادی یقه ب آستین بلند

  • جنس:
  • وزن: 100 گرم

انتخاب سایز:موجودی انبار 173 عدد

قیمت : 88,000 تومان

⭕سایز یک(۰تا۳ماه)????سرشانه تا فاق۳۴/پهنا۲۲/آستین۱۷

.

⭕سایز دو(۳تا۶ماه)????سرشانه تافاق۳۸/پهنا۲۳/آستین۱۹

.

⭕سایز سه(۶تا۹ماه)????سرشانه تافاق۴۰/پهنا۲۵/آستین۲۱

.

⭕سایز چهار(۹تا۱۲ماه)????سرشانه تافاق۴۳/پهنا۲۶/آستین۲۳

.

⭕سایز پنج(۱۲تا۱۸ماه)سرشانه تافاق۴۵/پهنا۲۷/آستین۲۵

.

⭕سایز شش(۱۸تا۲۴ماه)سرشانه تافاق۴۷/پهنا۳۰/آستین۲۷


.

❌تا دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

❌برای انتخاب سایز سانت ها حتما با لباس کودک مقایسه شود(سن ذکر شده حدودی است)